ΕΣΠΑ 2021-2027: Ενίσχυση 8,1 δισ. ευρώ για έργα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Η Κομισιόν ενέκρινε οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα

Οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. ευρώ (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €).

Τα Προγράμματα, που εγκρίθηκαν χθες, είναι τα εξής:

  • ​Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 639,1 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»: 1 δισ. 440 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»: 394,1 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Ήπειρος»: 426 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Θεσσαλία»: 553,9 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»: 628,4 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»: 410,1 εκ. €
  • Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»: 287,6 εκ. €

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα-δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram