Αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για 311 προσλήψεις στα δικαστήρια

Αρχίζει το δεύτερο στάδιο των προφορικών εξετάσεων

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) για 311 προσλήψεις στα δικαστήρια.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα της ΕΣΔΙ

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Επιτυχόντων με σειρά κατάταξης

Στάδια του γραπτού διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια. Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του Ιουνίου.

Ακόμη, θα ακολουθήσει και δεύτερο στάδιο εξέτασης, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Ιουνίου. Το δεύτερο αυτό στάδιο θα περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς.

Σε ποια δικαστήρια θα διοριστούν οι μόνιμοι 

Το νέο μόνιμο προσωπικό θα διοριστεί στους ακόλουθους φορείς:

  • Συμβούλιο της Επικρατείας
  • Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια
  • Εισαγγελίες
  • Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram