ΕΡΓΑΝΗ: Λήγει η προθεσμία για επίδομα 534 ευρώ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Λήγει η προθεσμία για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και να λάβουν το επίδομα 534 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Αύγουστο 2022.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2022 έως και 3/8/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και 3/8/2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 4/8/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram