"Ξεκλειδώστε", τώρα, με πέντε κινήσεις, τον Αναπτυξιακό Νόμο

Επιδοτούμενα
"Ξεκλειδώστε", τώρα, με πέντε κινήσεις, τον Αναπτυξιακό Νόμο
Δείτε πότε θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
Πέτρος Παπαβασιλείου
10/12/2017 | 15:52

Ένα χρόνο ζωής μετρά, ήδη, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016). Το workenter -μέσα από ένα πλήρες αφιέρωμα- παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές.

Δημοσιεύουμε:

 1. Ενδεικτική "Πιλοτική Μελέτη" (κουμπί)
 2. Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά γεωγραφική περιφέρεια 
 3. Το «λυσσάρι» (μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις)*
 4. Το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ) - "Ολόκληρο το πρόγραμμα" (κουμπί)
 5. Συνοπτική παρουσίαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του workenter, έως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη της νέας περιόδου υποβολής επενδυτικών προτάσεων (Β΄ κύκλος), που θα διαρκέσει -με βάση τις ίδιες πληροφορίες- έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2018. 

*Οι ερωτήσεις - απαντήσεις αποτελούν επίσημο κείμενο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Προθεσμία
28/02/18

Ποιους αφορά

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία σε όλες τις μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ , ΙΚΕ , ΟΕ ,ΕΕ)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

Τι χρηματοδοτείται

Το περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου πρέπει γενικά να αφορά σε κάτι από τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει (υπό προϋποθέσεις)

Επιδότηση

Το ελάχιστο ύψος (προϋπολογισμός) των επενδυτικών σχεδίων είναι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις ( >250 άτομα προσωπικού): €500.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις (50 < άτομα προσωπικού ≤ 250), συνεταιρισμοί και cluster: €250.000
 • Μικρές επιχειρήσεις (10 < άτομα προσωπικού ≤ 50): €150.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις ( άτομα προσωπικού ≤ 10): €100.000
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): €50.000
Διεύθυνση Κατάθεσης:

ependyseis.gr