Πιλοτική μελέτη για ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη (pdf)

Επιδοτούμενα
Πιλοτική μελέτη για ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη (pdf)
Οικονομικά στοιχεία και καθαρά κέρδη - Όλες οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσει ένας υποψήφιος επενδυτής
Πατήστε "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Αναπτυξιακού
27/12/2017 | 07:46

Επιδοτήσεις έως και 70% (για διατηρητέα κτήρια) μπορούν να αντλήσουν από τον Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016) όσοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ξενοδοχειακή μονάδα επαγγελματικού τουρισμού.

Το workenter, σε συνεργασία με τον σύμβουλο επιχειρήσεων, διευθυντή της ErgoQ, κ. Στέφανο Κουζώφ, σας παρουσιάζει πιλοτική μελέτη για την υλοποίηση του project, με όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Δείτε για ποιους λόγους η ιδέα της ίδρυσης ξενοδοχείου επαγγελματικού τουρισμού -ειδικά στην Θεσσαλονίκη- μπορεί να αποβεί, πάντα με τους σωστούς χειρισμούς, σε εξαιρετικά κερδοφόρα.  

Προθεσμία
15/02/18

Ποιους αφορά

 • Νέες, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Ομάδες παραγωγών
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτιριακά
 • Περιβάλλον χώρο
 • Μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά κτηρίου
 • Πληροφορική και Πιστοποιήσεις
 • Αγορά Τεχνογνωσίας
 • Μισθοδοσία δύο ετών (αφορά νέες θέσεις)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για μεσαίες επιχειρήσεις)

Επιδότηση

Η ενίσχυση μπορεί να είναι φοροαπαλλαγή ή επιδότηση. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι:

 • €50.000 για ΚΟΙΝΣΕΠ
 • €100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • €150.000 για μικρές επιχειρήσεις 
 • €250.000 για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster
 • €500.000 για μεγάλες

Η ενίσχυση για μικρές επιχειρήσεις (50 άτομα ή λιγότερο των 10 εκ. ευρώ) είναι:

Περιφέρεια Ποσοστό επιδότησης
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 55%
Κεντρική Μακεδονία 55%
Θεσσαλία 55%
Ήπειρος 55%
Δυτική Ελλάδα 45%
Πελοπόννησος 55%
Βόρειο Αιγαίο  55%
Δυτική Μακεδονία 45%
Ιόνια Νησιά 45%
Κρήτη 45%
Στερεά Ελλάδα 40%
Αττικής - Νοτίου Αιγαίου 40%

Ειδικά για ξενοδοχεία, η ενίσχυση είναι 60% και για διατηρητέα κτήρια 70%. Για μεσαίες επιχειρήσεις μειώνεται κατά 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις κατά 20%.

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ependyseis.gr