Πιλοτική μελέτη για σταβλικές - μελισσοκομικές μονάδες (pdf)

Επιδοτούμενα
Πιλοτική μελέτη για σταβλικές - μελισσοκομικές μονάδες (pdf)
Αντλήστε επιδότηση, έως 70%, από τα Σχέδια Βελτίωσης
Ουρανός, σύννεφα, πεδιάδα, εικόνα για αγρότες (αγελάδες)
Πραγματικές τιμές για την αγορά επτά ζώων
10/05/2018 | 16:32

Μία πρώτη, περιεκτική, εικόνα για τις βασικές απαιτήσεις που οφείλουν να ικανοποιήσουν όσοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα παρέχει το workenter.

Στην πιλοτική μελέτη που θα δείτε παρακάτω, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί, περιλαμβάνονται όλα τα κόστη για την εγκατάσταση σταβλικής και μελισσοκομικής μονάδας.

Σημειώστε ότι για το συγκεκριμένο έργο παρέχονται επιδοτήσεις, έως 70%, από τα Σχέδια Βελτίωσης.  

Την πιλοτική μελέτη κατήρτισε η εταιρεία Αγροσύμβουλος.

Προθεσμία
02/06/18

Ποιους αφορά

 • Αγρότες (ομάδες παραγωγών)
 • Επενδυτές
 • Φυσικά Πρόσωπα

Τι χρηματοδοτείται

Στήριξη για επενδύσεις:

 • Ανέγερσης
 • Επέκτασης 
 • Αποπεράτωσης 
 • Εκσυγχρονισμού
 • Αναδιάρθρωσης 
 • Μείωσης κόστους παραγωγής
 • Δημιουργίας οικονομιών κλίμακας

Επιδότηση

 • Η εγκατάσταση σταβλικής και μελισσοκομικής μονάδας είναι επιλέξιμη από τα Σχέδια Βελτίωσης. Το ύψος ενίσχυσης μπορεί να φτάσει και το 70%
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος