Νέοι Αγρότες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε (word)

Επιδοτούμενα
Νέοι Αγρότες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε (word)
Περιοχές εφαρμογής, προσαυξήσεις, αξιολόγηση, επιχειρηματικό σχέδιο
Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης των επιδοτούμενων δράσεων είναι τα τρία χρόνια
02/04/2018 | 11:25

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την άντληση χρηματοδοτήσεων, (από 17.000 έως 22.000 ευρώ), από το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1).

Οι οικονομικές ενισχύσεις παρέχονται κατ΄αποκοπήν και αφορούν γεωργούς και παραγωγούς έως 41 ετών.

Αιτήσεις έως 16 Απριλίου 2018.

Πατήστε το κουμπί "Πιλοτική Μελέτη" για να κατεβάσετε αρχείο (word) που περιέχει όλα τα κρίσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα:

 • Περιοχές εφαρμογής
 • Διαδικασία αξιολόγησης
 • Πώς καταρτίζεται επιχειρηματικό σχέδιο

Διαβάστε επίσης:

Προθεσμία
16/04/18

Ποιους αφορά

 • Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης δεν έχουν υπερβεί το 41ο και είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος
 • Νομικά πρόσωπα που έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που μετέχει στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
 • Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα να είναι η γεωργική παραγωγή

Τι χρηματοδοτείται

 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση
 • Η χρηματοδότηση αυξάνεται στα 19.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών

Επιδότηση

 • Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις
 • Η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης 
 • Η δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη
 • Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.