Χρηματοδότηση για τη δημιουργία μικρών εταιρειών

Επιδοτούμενα
Χρηματοδότηση για τη δημιουργία μικρών εταιρειών
Τι επιδοτείται, πότε οι αιτήσεις - Ολόκληρο το πρόγραμμα
Δεκάδες κλάδοι μπορούν να αντλήσουν κοινοτικές ενισχύσεις
04/07/2019 | 17:36

Ανοίγει το σύστημα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 11 Ιουλίου 2019, στη μία το μεσημέρι, για τους υποψήφιους επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μία μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, είτε να ενισχύσουν μια υφιστάμενη.

Πρόκειται για τη δράση 2.β.1.1

[«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020]

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν 23 κλάδοι της μεταποίηση και κλάδοι του τουρισμού (καταλύματα) και λοιπές δραστηριότητες.

 Η πρόσκληση θα κλείσει την 1η Νοεμβρίου 2019, στις 3 το μεσημέρι. 

 • Πατήστε ΕΔΩ και ανοίξτε την πρόσκληση στο σημείο "Σχετικά αρχεία".
Προθεσμία
01/11/19

Ποιους αφορά

 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στα όρια της Στερεάς Ελλάδας
 • Υφιστάμενες και νέες

Τι χρηματοδοτείται

 • Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού
 • Προμήθεια, εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, ή ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware)
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Επιδότηση

 • 3,4 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν για την ενίσχυση των προϋπολογισμών υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • 600.000 ευρώ θα διανεμηθούν για την ενίσχυση των επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων
Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr