Φτιάξτε brand έτοιμου ενδύματος

Επιδοτούμενα
Φτιάξτε brand έτοιμου ενδύματος
Αξιοποιήστε κονδύλια από τον Β΄ κύκλο του προγράμματος για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων
Το νέο χρηματοδοτικό "εργαλείο" αφορά όλη τη χώρα
Πέτρος Παπαβασιλείου
10/12/2017 | 16:00

Νέα χρηματοδοτική δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο υλοποίησης του Β΄ κύκλου του προγράμματος για την αναβάθμιση ΜμΕ στις νέες αγορές.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο επιχειρήσεων και διευθυντή της ErgoQ, κ. Στέφανο Κουζώφ -ο οποίος κατήρτισε και την πιλοτική μελέτη που βρίσκεται στο αντίστοιχο κουμπί, παρακάτω- το νέο πρόγραμμα θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ.

Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν έως και το 50% των δαπανών και θα εκτείνονται (σε χειροπιαστά δεδομένα) έως και το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η πιλοτική μελέτη πραγματεύεται την ίδρυση brand έτοιμου ενδύματος.

Συγκρατήστε τα εξής:

 1. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Αναμένεται
Αναμένεται

Ποιους αφορά

 • Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Υλικά - Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχν. Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία Φάρμακα

Τι χρηματοδοτείται

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40%
 • Μηχανήματα - εξοπλισμός έως 90%
 • Άϋλες δαπάνες:
 • Συστήματα Διαχείρισης
 • Προβολή-Προώθηση
 • Υποστήριξη
 • και λοιπές δαπάνες, έως 100% του προϋπολογισμού, με όριο τις 100.000 ευρώ
 • Μισθοδοσία έως 40% και 12.000 ευρώ ανά εργαζόμενο

Επιδότηση

 • Η επιδότηση κυμαίνεται στο 40% ή 50% με μία πρόσληψη, από 15.000 έως 200.000 ευρώ.
 • Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24μήνες.
 • Οι δαπάνες γίνονται επιλέξιμες μετά την υποβολή της πρότασης. 
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.