ΕΣΠΑ: Ψηφιακή αναβάθμιση για μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενα
ΕΣΠΑ: Ψηφιακή αναβάθμιση για μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις
Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται στις περιφέρειες όλης της χώρας - Συνοπτικό manual
Αιτήσεις (ηλεκτρονικά) έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2018
08/06/2018 | 17:36

Κονδύλια έως 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας μοιράζει σε μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις η νέα δράση του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ψηφιακό Βήμα".

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί ενέργειες από την παραμετροποίηση των λογισμικών συστημάτων των επιχειρήσεων έως και το μισθολογικό κόστος των (νέων) υπαλλήλων.

Επιδοτούνται έως 50% επενδυτικά σχέδια των οποίων ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Για να έχετε άμεσα και γρήγορα όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, πατήστε πάνω στον συνοπτικό "οδηγό" εδώ: 

Προθεσμία
17/09/18

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Επιδοτούνται έως 50% επενδυτικά σχέδια των οποίων ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται

(1) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

(2) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.

(3) Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive

(4) Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

(5) Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • Φιλοξενία (hosting, collocation)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Επιδότηση

 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών
Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr/mis