ΕΣΠΑ: Κουπόνια (€15.000) για πολύ μικρές εταιρείες

Επιδοτούμενα
ΕΣΠΑ: Κουπόνια (€15.000) για πολύ μικρές εταιρείες
Αιτήσεις έως τις 5 Ιουλίου
11/06/2019 | 17:14

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ένταξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Κουπόνια Τεχνολογίας" που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών μονάδων, μέσω της αγοράς, προμήθειας και εγκατάστασης καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 15.000 ευρώ.

Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, ανοίγοντας τα αντίστοιχα πεδία, "ποιους αφορά", "τι χρηματοφοτείται" και την "επιδότηση".

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να "κατεβάσετε" την Πρόσκληση.

Προθεσμία
05/07/19

Ποιους αφορά

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Γεωγραφικός χώρος: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τι χρηματοδοτείται

 • ERP, CRM, HRMS, Logistics,
 • Εφαρμογές GIS,
 • Διαδικτυακή προβολή (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • Αυτοματισμός γραφείου
 • Εφαρμογές ασφάλειας
 • Ψηφιακή υπογραφή
 • Remote
 • Tηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, wifi
 • Hardware

Επιδότηση

 • Στις 15.000 ευρώ ανέρχεται ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη
Διεύθυνση Κατάθεσης:

http://www.ependyseis.gr/mis