Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Επιδοτούμενα
Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα - Καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα
Γαλάζια φλόγα, φυσικό άεριο
22/12/2017 | 08:01

Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 4,7 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής.

Η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, θα καλύψει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες των έργων.

Για όσους ενδιαφέρονται η σειρά έχει ως εξής:

 1. Το πρόγραμμα θα δημοσιευθεί, προσεχώς, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 2. Όταν πάρει ΦΕΚ θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
 3. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

Προσοχή στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που δημοσιευούμε στην μπλε ζώνη.

Προθεσμία
31/05/18

Ποιους αφορά

 • Δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου

Τι χρηματοδοτείται

Καλύπτονται εξ ολοκλήρου οι δαπάνες έργων για προμήθεια και εγκατάσταση:

 • Καυστήρα
 • Λέβητα
 • Σωληνογραμμής φυσικού αερίου
 • Συστήματος απαγωγής καυσαερίων
 • Υλικά
 • Εξαρτημάτα
 • Αυτοματισμοί εγκατάστασης και σύνδεσης
 • Εργασίες
 • Υδραυλική σύνδεση
 • Μελέτη
 • Επίβλεψη
 • Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου

Επιδότηση

Μονοκατοικίες (αυτόνομη θέρμανση) 4.500 - 8.000 ευρώ
Πολυκατοικίες (κεντρική θέρμανση) έως 22.000 ευρώ

Επιπλέον, η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ποσά που κυμαίνονται από:

 • 360 έως 1.100 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες, και,
 • έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εταιρεία Διαχείρισης Αερίου Αττικής