Έως €50.000 σε επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις

Επιδοτούμενα
Έως €50.000 σε επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις
Ποιους αφορά, τι χρηματοδοτείται - Αιτήσεις από 8 Ιανουαρίου
15/12/2017 | 10:32

Αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα που επιδοτεί επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Η επιδότηση κλιμακώνεται έως τα 50.000 ευρώ, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου που θα δημιουργήσει η επιχείρηση.

Οι επιδοτήσεις αφορούν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω»

Σημειώστε, ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ποσά που χορηγούνται ανά τεραγωνικό μέτρο περιπτέρου.

Προθεσμία
18/07/19

Ποιους αφορά

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • Παράγουν- μεταποιούν, ήδη, τα συγκεκριμένα προϊόντα
 • Αναπτύσσουν, ήδη, εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν

Τι χρηματοδοτείται

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής - διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης τους
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

Επιδότηση

Έως 50.000 ευρώ, ως εξής:

 • €10.000 ανά έκθεση για περίπτερο έως 20 τ.μ.
 • €35.000 ανά έκθεση για περίπτερο έως 50 τ.μ.
 • €50.000 ανά έκθεση για περίπτερο άνω των 50 τ.μ.
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis