Έως 15.000 ευρώ για νέες και υφιστάμενες ΚοινΣΕπ

Επιδοτούμενα
Έως 15.000 ευρώ για νέες και υφιστάμενες ΚοινΣΕπ
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2018 - Κατεβάστε τα έντυπα των αιτήσεων
Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη
18/01/2018 | 14:15

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ).

Οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από το πρόγραμμα ELBA (ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη) και διαχωρίζονται ως εξής:

 • Έως 15.000 ευρώ για υπό σύσταση ΚοινΣΕπ
 • Έως 5.000 ευρώ για υφιστάμενη ΚοινΣΕπ

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 και να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εθνικού Συντονιστή της ΕLΒΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, svlachos@caritas.gr).

Έντυπα αιτήσεων

 1. Για νέες ΚοινΣΕπ 
 2. Για υφιστάμενες ΚοινΣΕπ

Προσέξτε:

 • Οι προτάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα
 • Για αγορές άνω των 2.000 ευρώ, θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται προτιμολόγια ή συμβάσεις
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση με μία μόνο πρόταση
 • Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0030 6975839635 ή στο 0030 2109221002

Προθεσμία
31/01/18

Ποιους αφορά

 • Νέες και υφιστάμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Τι χρηματοδοτείται

 • Αγορά (ή ενοικίαση) εξοπλισμού και υλικού για την επιχείρηση.
 • Υπηρεσίες και συμβουλές για την επιχείρηση.
 • Συντήρηση του εξοπλισμού.
 • Το κόστος μάρκετινγκ και διαφήμισης.
 • Γενικές δαπάνες των επιχειρήσεων (μέγιστο 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης)
 • Αγορά γης ή κτηρίων (μέγιστο 60% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης)
 • Μισθοί των στελεχών της διοίκησης ή των εργαζομένων, Πρακτική εξάσκηση (μέγιστο 50% στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης)
 • Εκπαίδευση για την διοίκηση και τους εργαζομένους (μέγιστο 50% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).
 • Διοικητικές δαπάνες (μέγιστο 5% στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης)

Επιδότηση

 • Το ανώτατο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την ίδρυση νέας κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ
 • Το μέγιστο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την υποστήριξη μιας ήδη υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ
Διεύθυνση Κατάθεσης:

svlachos@caritas.gr