Ενισχύσεις από €50.000 για 22 αγροτικές δραστηριότητες

Επιδοτούμενα
Ενισχύσεις από €50.000 για 22 αγροτικές δραστηριότητες
Αιτήσεις από 15 Ιουλίου - Ολόκληρη η πρόσκληση
Φάρμα
02/07/2019 | 17:00

Ξεκινάει στις 15 Ιουλίου 2019 -και λήγει στις 15 Νοεμβρίου του ίδου έτους- η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ένταξη στη δράση 4.2.1.

["Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)"]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Στη συνέχεια υποβάλλεται και φυσικός φάκελος.

Χρηματοδοτείται το 50% των αιτούμενων προϋπολογισμών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει στη βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας, ανά κατηγορία δράσης και μεθόδων.

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση, η προκήρυξη του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά μόνο το νομό Θεσσαλίας.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη της δράσης.

Προθεσμία
15/11/19

Ποιους αφορά

 • Επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων (νομού Θεσσαλίας) 

Τι χρηματοδοτείται

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 • Κρέας, πουλερικά, κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία, µελισσοκοµία, σαλιγκαροτροφία, διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές
 • ∆ηµητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρείται η ίδρυση ελαιοτριβείου)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων)
 • Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Επιδότηση

 • Καλύπτεται το 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού
Διεύθυνση Κατάθεσης:

www.ependyseis.gr