Άτοκα δάνεια για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων

Επιδοτούμενα
Άτοκα δάνεια για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων
Δείτε ποιους αφορά, τι χρηματοδοτείται και το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων
Άτοκο είναι το 50% του κεφαλαίου που προσφέρει το ΕΤΕΑΝ
22/02/2018 | 16:56

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, από τις αρχές Φεβρουαρίου, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς τις τράπεζες για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» (ΤΕΠΙΧ).

Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ (50% από το ΕΤΕΑΝ και 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες).

Δικαίωμα (χαμηλότοκης) δανειοδότησης έχουν όλες οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα.

Το πρόγραμμα λήγει με την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό, αναμένεται να συμβεί έως τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας ανθρωποκεντρικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών ILF consulting, τα δάνεια που θα χορηγηθούν στις επιχειρήσεις, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους:

  • Το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής (50%) σε κάθε δάνειο είναι έντοκο, ενώ
  • Το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο
Προθεσμία
30/06/18

Ποιους αφορά

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • Υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 

Τι χρηματοδοτείται

Α. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων

Οποιαδήποτε επένδυση που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που έχουν εγκριθεί από τον Επενδυτικό Νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.α.)

Β. Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

  • Δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης)
  • Δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)
  1. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θα είναι όλες οι δαπάνες, τα παραστατικά των οποίων έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 (λήξη Α’ φάσης ΤΕΠΙΧ) και έπειτα και δεν έχουν υλοποιηθεί (εξοφληθεί) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δανειοδότησης στην Τράπεζα.
  2. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί μέσω της υπογραφής των δανειακών συμβάσεων μέχρι και την 30-6-2018, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30-9-2018.

Επιδότηση

  • Τα επενδυτικά δάνεια κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη
  • Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες: Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.