Σε λειτουργία το Government Cloud

Ειδήσεις
Σε λειτουργία το Government Cloud
Τα... νέφη της τεχνολογίας διαλύουν τη γραφειοκρατία
Δείτε τι προσφέρει το G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας
28/09/2017 | 15:38

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. παρουσίασε πρόσφατα στο κοινό την υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud. Το G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ είναι το πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο της Δημόσιας Διοίκησης, βασισμένο σε τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) & Εικονικοποίησης (Virtualization), το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017, ενώ εδώ και ένα μήνα παρέχει πλέον και Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες (SLA). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται «as a Service», με κυριότερη την υπηρεσία Infrastructure as a Service – IaaS, ενώ υπάρχουν και επιλογές υπηρεσιών Software as a Service – SaaS.

Η υποδομή του G-Cloud στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. Η ηλεκτρομηχανολογική υποδομή του G-Cloud είναι εφοδιασμένη με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης, παρέχοντας διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982% (< 1,6 ώρες το χρόνο down time), ενώ και η υπολογιστική υποδομή (servers, storage, network, security) έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική αδιάλειπτης λειτουργίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό και ασφαλές, με τη διαθεσιμότητά του να αγγίζει το 99,75%. Η υλοποίηση όλων των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται στο G-Cloud είναι σύμφωνη με το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001:2013.

Ο στόχος του G-Cloud είναι η κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους. Παράλληλα, η χρήση του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ από ένα Δημόσιο Φορέα θα του προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στη διαχείριση των υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμο­γής του Φορέα), εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud με SLA και υψηλού επιπέδου ασφάλεια σε εφαρμογές και δεδομένα. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν καθοριστικά στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από τη Δημόσια Διοίκηση.