Σε αναμονή η πλατφόρμα για τις "νέες ανεξάρτητες επιχειρήσεις"

Ειδήσεις
Σε αναμονή η πλατφόρμα για τις "νέες ανεξάρτητες επιχειρήσεις"
Θα ανοίξει το αμέσως επόμενο διάστημα
22/01/2018 | 16:38

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδοτήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμου για τις «νέες ανεξάρτητες επιχειρήσεις».

Η πλατφόρμα που υποδέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις, (στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) δεν έχει ακόμη ανοίξει, κάτι που αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με το καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπου, εδώ, η πλατφόρμα υποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί.