Μεταφορικό Ισοδύναμο: Σε πλήρη εφαρμογή η επιδότηση μετακινήσεων

Ειδήσεις
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Σε πλήρη εφαρμογή η επιδότηση μετακινήσεων
Δικαιούχοι, κριτήρια - Δείτε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ)
επιδότηση
Μιχάλης Τσιλιβάκος
22/01/2019 | 13:05

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση για την πλήρη εφαρμογή στο Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.).

Αφορά μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.

Δικαιούχοι

  • Νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη
  • Προκειμένου να πιστοποιηθούν ως ωφελούμενες μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού, πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Η διαδικασία της πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
mi.pdf