Χρηματοδότηση για μηχανολογικό εξοπλισμό (λίστες)

Ειδήσεις
Χρηματοδότηση για μηχανολογικό εξοπλισμό (λίστες)
Μέχρι πότε και πού οι ηλεκτρονικές αιτήσεις
Φάρμα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
17/07/2018 | 15:03

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρηματοδότηση από τα Σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην αγορά μηχανολογικού και ψεκαστικού εξοπλισμού. 

Τελευταία ημέρα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είναι η 29η Αυγούστου 2018, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης.

Όπως αναφέρει ο αγροσύμβουλος, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

 1. Γεωργικός ελκυστήρας
 2. Μελισσοκομικό Αυτοκίνητο
 3. Ανθοκομικό Αυτοκίνητο
 4. Παλετοφόρο Ηλεκτροκίνητο
 5. Παλετοφόρο Μηχανοκίνητο
 6. Φορτωτής Αυτοκινούμενος (bobcat)
 7. Ενσιροδιανομέας Αυτοκινούμενος
 8. Αυτοκινούμενη Μηχανή Συγκομιδής Αμπέλου (καινοτομία)
 9. Θεριζοαλωνιστική Μηχανή (ομάδες παραγωγών)
 10. Βαμβακοσυλλεκτική (ομάδες παραγωγών)
 11. Μηχανή Συγκομιδής Βιομηχανικής Τομάτας
 12. Μηχανή Συλλογής Τεύτλων

Ψεκαστικός εξοπλισμός

 1. Αναρτώμενο ψεκαστικό
 2. Αναρτώμενη αεροτουρμπίνα
 3. Συρόμενο ψεκαστικό
 4. Συρόμενη αεροτουρμπίνα
 5. Θειωτήρας αναρτώμενος
 6. Κανόνι ψεκασμού
 7. Κάσκα ψεκασμού
 8. Ψεκαστικό μηχάνημα μεταβλητής δόσης (καινοτομία)
 9. Σετ ψεκαστικού μηχανήματος μεταβλητής δόσης (καινοτομία)
 10. Ψεκαστικό οπωρώνων με σύστημα ανίχνευσης κόμης (καινοτομία)
 11. Σετ ανίχνευσης της κόμης των δέντρων (καινοτομία)
 12. Ψεκαστικό μηχάνημα με ηλεκτροστατική φόρτιση (καινοτομία)
 13. Σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων (καινοτομία)
 14. Ψεκαστικό μηχάνημα τύπου τούνελ (καινοτομία)
 15. Μηχάνημα καταπολέμησης με σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων (καινοτομία)