Φορολογικές δηλώσεις 2019: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής - ''Τσουχτερά'' πρόστιμα

Ειδήσεις
Φορολογικές δηλώσεις 2019: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής - ''Τσουχτερά'' πρόστιμα
Ποιοι επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
29/07/2019 | 09:42

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουλίου, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους στο taxisnest για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ' αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.