Επιδότηση €360 για ευρυζωνική σύνδεση internet (ΦΕΚ)

Ειδήσεις
Επιδότηση €360 για ευρυζωνική σύνδεση internet (ΦΕΚ)
Voucher για 140.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε
επίδομα
Διαβάστε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση (pdf)
Μιχάλης Τσιλιβάκος
31/05/2018 | 18:07

Σε ισχύ τέθηκε, αφού πήρε ΦΕΚ, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπ. Οικονομίας, Ψηφιακής Πολιτικής και Παιδείας, η δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας", συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υπερυψηλής ταχύτητας από ιδιώτες μέσω παροχής κουπονιού voucher.

Το πρόγραμμα, που αναμένεται να αρχίσει μέσα στο καλοκαίρι, θα ''διοχετεύσει'' σε νοικοκυριά και επαγγελματίες ευρυζωνικά πακέτα, με ταχύτητες άνω των 100 Mbps, τα οποία θα μπορούν να αποκτήσουν με χρήση της επιδότησης.

Τι προβλέπει η δράση:

  1. Επιδότηση 13 ευρώ τον μήνα, για 24 μήνες, για την απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης άνω των 100 Mbps (άμεσα αναβαθμίσιμης σε 1 Gbps) και εφάπαξ επιδότηση 48 ευρώ για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού
  2. Η αξία του κουπονιού που θα λαμβάνουν νοικοκυριά και επαγγελματίες δύναται να ανέρχεται σε 360 ευρώ

Ωφελούμενοι

  • Όλοι οι πολίτες, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα SFΒΒ υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές
  • Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν και επιτηδευματίες, πριν την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί

Σημειώστε τη διαδικασία:

  1. Θα καλούνται όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες να συμμετάσχουν στη δράση, λαμβάνοντας επιδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία SFΒΒ_Υπηρεσιών για διάστημα 24 μηνών
  2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης, να δει αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του προσφέρονται SFΒΒ_Υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορεί να δει όλες τις προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσιών από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στην εν λόγω διεύθυνση (σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του δεν προσφέρονται SFΒΒ_Υπηρεσίες), και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη προσφορά που τον ενδιαφέρει, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες του
  3. Στη συνέχεια, με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/ password) του πληροφοριακού συστήματος ''TAXISNET'' θα μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, να εκδώσει τον μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher που του αντιστοιχεί και θα του αποσταλεί μέσω e-mail. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα καθίσταται ωφελούμενος της δράσης. Στην υπουργική απόφαση δεν αναφέρονται, πάντως, τυχόν εισοδηματικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των δικαιούχων μέσω του TAXISNET.
  4. Κατόπιν, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την Προσφορά SFΒΒ_Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να προβούν σε εξαργύρωση του SFBB_voucher με τον συγκεκριμένο και μοναδικό κωδικό του

Ολόκληρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ):