Έως 14.000 ευρώ για την ενίσχυση των αγροτών

Ειδήσεις
Έως 14.000 ευρώ για την ενίσχυση των αγροτών
Προθεσμία - Οδηγός για τη συμπλήρωση της αίτησης
10/06/2019 | 15:20

Άντληση χρηματοδότησης έχουν όλοι οι επαγγελματίες γεωργοί, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Το Υπομέτρο 6.3 για την «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους αγρότες να αποσπάσουν έως και 14.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Σημαντικά:

(1) Υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονικά, έως τις 25/6 (κατόπιν παρατάσεων)

(2) Σε άμεσο χρόνο, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ακολουθεί η κατάθεση φυσικού φακέλου

(3) Δικαίωμα ενισχύσεων έχουν οι γεωργοί που:

  • Δήλωσαν καλλιέργεια το 2018
  • Είχαν αγροτικά εισοδήματα το 2017

(4) Εκτός ενισχύσεων είναι οι νεοεισερχόμενοι αγρότες 

(5) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" αρχείο με οδηγίες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2019.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
odhgies_ypovolis_eae_2019.pdf