Κοινοτικό χρήμα σε πτυχιούχους (λίστα με ονόματα)

Ειδήσεις
Κοινοτικό χρήμα σε πτυχιούχους (λίστα με ονόματα)
Προέγκριση - Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται έως τις 27 Ιουλίου
Ανοίξτε το έγγραφο για να δείτε όλα τα ονόματα
20/06/2018 | 14:31

Εκδόθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων (προεγκρίσεις), με τη βαθμολογική τους κατάταξη, για την 3η περίοδο υποβολών στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) περιλαμβάνει 1.231 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 33.195.624,02 ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, θα πρέπει το αργότερο έως τις 27 Ιουλίου, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της αναλυτικής πρόσκλησης.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (27/07), είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ποιά επιχειρηματικά σχέδια έλαβαν προέγκριση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ptyxiouxoi_b_proswr_katalog_c_period_ypov.pdf