Ανοίγει η πλατφόρμα μισθώσεων τύπου Airbnb - Σε 6 βήματα η ένταξη

Ειδήσεις
Ανοίγει η πλατφόρμα μισθώσεων τύπου Airbnb - Σε 6 βήματα η ένταξη
Τι και πώς δηλώνεται στο μητρώο - Αναλυτικά ο τρόπος υπαγωγής
AirBnB
Μιχάλης Τσιλιβάκος
29/08/2018 | 11:46

Ανοίγει σήμερα (29/9), όπως όλα δείχνουν, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (τύπου Airbnb) στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιεί το Μητρώο ως ''φαρέτρα'' μέσω του οποίου θα κινείται σε φορολογική ''παρακολούθηση'' έτσι ώστε να διασταυρώνει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα εισοδήματα που δηλώνονται από αυτές.

Τι δηλώνεται στο Μητρώο

Όλες οι βραχυχρόνιες συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, δηλώνονται υποχρεωτικά, ενώ ''τσουχτερά'' είναι τα πρόστιμα για αδήλωτα ακίνητα (έως 5.000 ευρώ)

Τα βήματα υπαγωγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

 • Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www. aade.gr από κάθε διαχειριστή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο Taxisnet. Προκειμένου ο διαχειριστής, στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, να λάβει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο ΑΤΑΚ που αναγράφεται με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (ΟΠΣ Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο προτίθεται να εγγράψει
 • Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:
 1. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
 2. Το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης
 3. Η επωνυμία εκάστης ψηφιακής πλατφόρμας
 4. Τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης
 5. Ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος
 • Καταχώριση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.ά.)        απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος
 • Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε άγνωστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο διαχειριστής δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
 • Ως διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση)
 • Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό Μητρώου για καθέναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για καθένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής

Διαβάστε επίσης:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.pomida.gr/touristikes_misthoseis.php