Ανοίγει νέους δρόμους η "Έξυπνη Εξειδίκευση"

Ειδήσεις
Ανοίγει νέους δρόμους η "Έξυπνη Εξειδίκευση"
Συνεχίζεται η διαβούλευση για ένα από τα πιο... ευφυή προγράμματα
Σε τουλάχιστον οκτώ κλάδους βρίσκει εφαρμογή και υλοποίηση η 'Εξυπνη Εξειδίκευση
Πέτρος Παπαβασιλείου
30/03/2018 | 14:20

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την καινοτομία θα εξεταστούν στο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 3 και 4 Μαΐου, στο Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού - Συνεδριακό Κέντρο Σόφιας (NDK), υπό την αιγίδα της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέμα του συνεδρίου, η «έξυπνη εξειδίκευση και μεταφορά τεχνολογίας ως οδηγού καινοτομίας για την περιφερειακή ανάπτυξη».

Η εκδήλωση αναμένεται να φέρει σε επαφή επαγγελματίες καινοτομίας και περιφερειακούς φορείς από κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών Βαλκανίων.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν: φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επιστήμονες, επιχειρήσεις, περιφερειακές αρχές, καθώς και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι.

Η «έξυπνη εξειδίκευση» στην Ελλάδα

Υλοποιείται, ήδη, εθνική στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Είναι εστιασμένη στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Επίσης, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στρέφεται στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.

Η «έξυπνη εξειδίκευση» δομείται στη βάση τριών στρατηγικών επιλογών και τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται και οι κατηγορίες παρέμβασης της στρατηγικής.

Κλάδοι εφαρμογής:

  • Αγρο-διατροφή
  • Υγεία – φάρμακα
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Μεταφορές
  • Υλικά – κατασκευές
  • Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ