Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Κλείνει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ποιους αφορά
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να καταθέσουν τα συνοδευτικά στοιχεία στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο, «η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να καταθέσουν τα συνοδευτικά στοιχεία στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Ολόκληρη η απόφαση:
 
"Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540), ως εξής:

1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021»."

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram