Επιδόματα από 70 έως 2.000 ευρώ

Δείτε εάν τα δικαιούστε

Διεκδικήστε τώρα τα επιδόματα που χορηγούν, σε δόσεις ή εξάπαξ, ο ΕΦΚΑ και ο ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά που χορηγούνται ανάλογα το είδος του επιδόματος και την κατάσταση του δικαιούχου κυμαίνονται από 70 έως 2.000 ευρώ.

Σημειώστε:

Επίδομα Παιδιού: Το επίδομα αυτό χορηγείται σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Kαταβάλλεται ανάλογα με το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Το επίδομα παιδιού ξεκινά ανά μήνα 70 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο παιδί.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Χορηγείται σε οικογένειες που ζουν μόνιμα σε ορεινές ή σε μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την αίτηση χορήγησης της παροχής και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 4.700 ευρώ. Η παροχή χορηγείται και σε μονογονεϊκές οικογένειες. Ποσό: έως 600 ευρώ το χρόνο (εφάπαξ).

Επίδομα γέννησης: Χορηγείται σε γυναίκες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι το ισοδύναμο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ.

Βοήθημα τοκετού: Εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται από το Τμήμα Παροχών ασθενείας του τοπικού παραρτήματος ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στα 900 ευρώ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram