Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι 10 Αυγούστου οι πληρωμές

Τι προβλέπει η απόφαση για κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης
Μέχρι και τις 10 Αυγούστου θα γίνεται η πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης που αφορά κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, σύμφωνα με νέο ΦΕΚ.

Μέχρι και τις 10 Αυγούστου θα γίνεται η πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης που αφορά κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, σύμφωνα με νέο ΦΕΚ.

Με τη νέα απόφαση 1088/2022 τροποποιείται η 1243/2021 και συγκεκριμένα η υποπερ. αγ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«αγ) Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2022.
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής».

Ολόκληρη η απόφαση:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram