Επίδομα 600 ευρώ για ανέργους

Δείτε την αίτηση

Τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 80 ανέργων, με επίδομα 600 ευρώ για όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία την απαιτούμενη εκπαίδευση ανακοίνωσε ο δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα προγράμματα των 20 ανέργων έκαστο, με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και διάρκειας 120 ωρών (70 ώρες θεωρία και 50 ώρες πρακτική).

Το  πρόγραμμα περιλαμβάνει  επιμόρφωση  ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:

  • Άνεργοι
  • Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης
  • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: έως τη συμπλήρωση  του αριθμού ενδιαφερομένων ανέργων να συμμετάσχουν στα προγράμματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
www.katerini.gr

Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5066578 υλοποιείται από τον Δήμο Κατερίνης, ο οποίος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram