Έως 450 ευρώ για εποχικούς και μόνιμους εργαζόμενους

Αναλυτικοί πίνακες
Προϋποθέσεις - Ωφελούμενοι

Με 450 ευρώ θα πληρωθούν όσοι πάρουν μέρος στα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών (5 ευρώ ανά ώρα) που διοργανώνει o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου
  • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
  • εργαζόμενοι με  Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου
  • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
  • εργαζόμενοι ως αμειβόμενοι/η με Ποσοστό Υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλεεκπαίδευση).

Θεματικά αντικείμενα:

  • Σχεδιασμός νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής
  • On line branding & επικοινωνία

Κριτήρια επιλογής:

  • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  •  Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
  • Να μην παρακολουθούν άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο με το αντικείμενο των προγράμματος κατάρτισης της παρούσας Πράξης.

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή του αριθμού ωφελουμένων αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την 4/12/2022 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://espa-epidotoumena.gr/

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος  ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram