Εντυπωσιακά θετική η επίδραση της Lidl Ελλάς στην οικονομία

Η αλυσίδα «χτίζει» νούμερα που… ζαλίζουν - Δείτε τι καταγράφει η κοινωνικο-οικονομική μελέτη του 2019
Άξονας της Lidl Hellas είναι η καινοτομία, η ποιότητα και η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη

Εντυπωσιακά είναι τα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα της επίδρασης που επιφέρει στην ελληνική οικονομία η Lidl Ελλάς. Μέσα σε μια δεκαετία η γνωστή αλυσίδα δημιούργησε 20.825 θέσεις εργασίας σύμφωνα με την 5η κατά σειρά Κοινωνικο-Οικονομική Μελέτη επίδρασης της Lidl Ελλάς στους εγχώριους δείκτες. 

Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα, για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Στο πλαίσιο της μελέτης χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς και λογοδοσίας της εταιρείας οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η συνεισφορά της Lidl Hellas στην εθνική οικονομία

 • Άμεση προστιθέμενη αξία: 1999:€4 εκ. - 2019:€160 εκ.    
 • Έμμεση προστιθέμενη αξία: 1999:€45 εκ. - 2019:€514 εκ.    
 • Επαγόμενη προστιθέμενη αξία: 1999:€10 εκ. - 2019:€137 εκ.   

Συνολική* προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία

 • 1999: €59εκ. - 2019: €811 εκ. Αντιστοιχεί στο 1999: 0,04% και 2019: 0,43% του ΑΕΠ της χώρας

Η συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους:

 • 1999:€25 εκ. - 2019: €348 εκ. Αντιστοιχεί στο 1999: 0,05% και 2019: 0,45% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

Άμεσες θέσεις εργασίας:

 • 1999:587 - 2019: 6.125

Έμμεσες θέσεις εργασίας:

 • 1999:686 - 2019: 8.248

Επαγόμενες θέσεις εργασίας:

 • 1999:461 - 2019: 6.452

Το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει

 • 1999: 3.988 - 2019: 45.815 ανθρώπους

Από κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται

 • 1999: 2 - 2019: 2,4 επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία

Συνολικές* θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται στην Ελλάδα

 • 1999: 1.734 - 2019: 20.825. Αντιστοιχούν στο 1999: 0,04% και 2019: 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

Επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις

 • 2019: €600.000

Αξία δωρεάς προϊόντων 

 • 2019: €315.000

 

*Τα συνολικά αποτελέσματα αναφέρονται στο σύνολο των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων.

**Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο και τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί τω μη στρογγυλοποιημένων ποσών.

Ολόκληρη την μελέτη για το 2019, καθώς και τις παλιότερες μελέτες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://corporate.lidl-hellas.gr/responsibility/socioeconomic-impact-reports¨

 • Δείτε σχετικό video, ανοίγοντας τον σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=YomEJvJ3y0Y&feature=youtu.be                       

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram