Εγγραφές στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοϊατρική Μηχανική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοϊατρική Μηχανική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι.
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

- Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική» Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ, Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2461056492, e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram