"Ελεγχόμενη διανομή" για 777 φάρμακα

1 κουτί ανά φαρμακείο

Πονοκέφαλος αποδεικνύεται η επάρκεια φαρμάκων για τους πολίτες καθώς εντείνονται τα προβλήματα σε επίπεδο συσκευασίας και πρώτων υλών.

Σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί απόθεμα σε 777 φάρμακα και να μην καταγραφούν ελλείψεις έχει αποφασιστεί η χορήγηση μόλις από ένα κουτί σε κάθε φαρμακείο ανά παραγγελία.

Τα σκευάσματα αυτά τα οποία έχουν τεθεί σε καθεστώς «ελεγχόμενης διανομής», αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς φαρμάκων το οποίο εκτιμάται στο 36% και σε συνδυασμό με τα ελλειπτικά φάρμακα, για τα οποία ήδη έχουν απαγορευτεί οι εξαγωγές, φαίνεται πως υπάρχει δυσκολία για πάνω από 900 σκευάσματα. Τα σκευάσματα αυτά λοιπόν αποτελούν το 55% της συνολικής αγοράς σκευασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η κατάσταση το επόμενο διάστημα αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω λόγω της έλλειψης δύο σημαντικότατων υλικών συσκευασίας φαρμάκων: το πολυβυνίλιο και το λεπτό φύλλο αλουμινίου που χρησιμοποιούνται κυρίως στη συσκευασία χαπιών.

Την ίδια στιγμή υπάρχει και σημαντική έλλειψη πρώτων υλών. Για παράδειγμα πολυεθνική εταιρεία εξασφάλισε από την Ινδία τη δραστική φλουοξετίνη για την παραγωγή πασίγνωστού αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, όμως το εργοστάσιο παραγωγής ενημέρωσε πως οι ποσότητες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Nα σημειωθεί ότι το εν λόγω σκεύασμα δεν είναι ελλειπτικό και στην τελευταία αντιμολόγηση η τιμή του δεν άλλαξε.

Μια ακόμη παράμετρο που αναφέρουν εκπρόσωποι της αγοράς έχει να κάνει με τη δυνατότητα υποκατάστασης ενός ελλειπτικού φαρμάκου με κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, για ένα γνωστό αντιβιοτικό που είναι ελλειπτικό υπάρχουν γενόσημα, όμως η ελληνική βιομηχανία που τα παράγει δεν είναι προετοιμασμένη για μαζική παραγωγή καθώς δεν διαθέτει και ποσότητες πρώτων υλών. Δηλαδή η διαδικασία της υποκατάστασης δεν είναι εύκολη και άμεση.

Το ίδιο περίπου συμβαίνει και για αναλγητικό σιρόπι παρακεταμόλης για παιδιά που απουσιάζει ήδη πολύ καιρό. Κι εδώ υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο αλλά η ελληνική εταιρεία επίσης δεν έχει τη δυνατότητα για άμεση υποκατάσταση του ελλειπτικού φαρμάκου.

Αυτό αποτελεί και έναν από τους λόγους όπου ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με επιστολή του προς στην αρμόδια Επίτροπο για θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου ζητώντας να υπάρχει κεντρική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων που αντιμετωπίζουν συνολικά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram