Εξέλιξη διαγωνισμών

Προκηρύξεις 1 2 3 4 5 6 7 8
1K/2018 (ΕΥΔΑΠ) 21/2/2018 18/4/2018 3/5/2018 7/5/2018 Βρίσκεται εδώ!      
2Κ/2018 (ΑΕΠΠ) 15/2/2018 12/4/2018 27/4/2018 30/4/2018 1/5/2018 11/4/2019 22/4/2019 Βρίσκεται εδώ!
3Κ/2018 (Δήμοι) 5/2/2018 26/2/2018 23/3/2018 27/3/2018 28/3/2018 31/3/2018 - 5/6/2019
4Κ/2018 (Διάφοροι φορείς) 16/4/2018 30/4/2018 15/5/2018 18/5/2018 Βρίσκεται εδώ!      
5Κ/2018 (ΕΚΑΒ) 17/5/2018 4/6/2018 19/6/2018 22/6/2018 23/6/2018 7/3/2019 18/3/2019 19/7/2018
6Κ/2018 (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 25/5/2018 12/6/2018 27/6/2018 2/7/2018 4/7/2018 7/3/2019 18/3/2018 Βρίσκεται εδώ!
7Κ/2018 (ΔΕΔΔΗΕ) 18/6/2018 2/7/2018 17/7/2018 20/7/2018 Βρίσκεται εδώ!      
8Κ/2018 (Υπουργείο Πολιτισμού) 26/6/2018 9/7/2018 24/7/2018 27/7/2018 Βρίσκεται εδώ!      
9Κ/2018 (Μεταναστευτικής Πολιτικής) 4/7/2018 16/7/2018 31/7/2018 3/8/2018 Βρίσκεται εδώ!      
10Κ/2018 (ΟΤΑ) 12/10/2018 21/10/2018 13/11/2018 16/11/2016 Βρίσκεται εδώ!      
1Κ/2019 (Βουλή Ελλήνων) 26/3/2019 8/4/2019 24/4/2019 - Βρίσκεται εδώ!      
2Κ/2019 (Νοσοκομεία) 2/4/2019 9/4/2019 17/5/2019 - Βρίσκεται εδώ!      
3Κ/2019 (Διάφοροι φορείς) 15/4/2019 8/5/2019 23/5/2019 - Βρίσκεται εδώ!      
4Κ/2019 (Υπουργείο Οικονομίας) - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 10/4/2019 22/4/2019 10/5/2019 13/5/2019 Βρίσκεται εδώ!      
5Κ/2019 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) 7/6/2019 16/7/2019 Βρίσκεται εδώ!          
6K/2019 (Υπουργείο Οικονομικών) 7/10/2019 21/10/2019 Βρίσκεται εδώ!          

 

16/04/2016 | 16:15

1Κ/2018, 2Κ/2018, 3Κ/2018, 4Κ/2018, 5Κ/2018, 6Κ/2018, 7Κ/2018, 8Κ/2018, 9Κ/2018, Αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Στάδια εξέλιξης
1. Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4. Κατάθεση δικαιολογητικών 7. Ενστάσεις
2. Υποβολή αιτήσεων 5. Επεξεργασία δεδομένων 8. Οριστικά αποτελέσματα
3. Λήξη προθεσμίας 6. Προσωρινά αποτελέσματα