Εξέλιξη διαγωνισμών

Προκηρύξεις 1 2 3 4 5 6 7 8
1K/2021 (ΓΕΝ)   Βρίσκεται εδώ!            
1Κ/2020 (φορείς)             Βρίσκεται εδώ!  
2Κ/2020 (ΕΚΑΒ)               Βρίσκεται εδώ!
3Κ/2020 (YπΑΑΤ)         Βρίσκεται εδώ!      
4Κ/2020 (Βοήθεια Στο Σπίτι)       Βρίσκεται εδώ!        
5Κ/2020 (ΑΔΑΕ, φορείς)             Βρίσκεται εδώ!  
6Κ/2020 (νοσοκομεία)         Βρίσκεται εδώ!      
7Κ/2020 (Εθνικό Τυπογραφείο)         Βρίσκεται εδώ!      
8Κ/2020 (φορείς)     Βρίσκεται εδώ!          
1ΓΕ-2ΓΕ/2019 (Υπ. Παιδείας)             Βρίσκεται εδώ!  
1ΓΤ/2020 (Υπ. Παιδείας)             Βρίσκεται εδώ!  
2Κ/2019 (Νοσοκομεία)             Βρίσκεται εδώ!  
1Κ/2019 (Βουλή)         Βρίσκεται εδώ!      
7Κ/2019 (Υπουργείο Εργασίας)             Βρίσκεται εδώ!  
6Κ/2018 (Πρακτική δοκιμασία)     Βρίσκεται εδώ!          
8Κ/2017 (Υπουργείο Δικαιοσύνης)             Βρίσκεται εδώ!  

 

16/04/2016 | 16:15

1Κ/2021, 1Κ/2020, 2Κ/2020, 3Κ/2020, 4Κ/2020, 5Κ/2020, 6Κ/2020, 7Κ/2020, 8Κ/2020, Αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Στάδια εξέλιξης
1. Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4. Κατάθεση δικαιολογητικών 7. Ενστάσεις
2. Υποβολή αιτήσεων 5. Επεξεργασία δεδομένων 8. Οριστικά αποτελέσματα
3. Λήξη προθεσμίας 6. Προσωρινά αποτελέσματα