Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 206 θέσεις σε νοσοκομεία, φορείς και δήμους

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

08/04/2020 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΔΔΗΕ, φορείς και ΟΤΑ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 206 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Νοσοκομεία

Φορείς

ΟΤΑ