Δημόσιο

1.100 προσλήψεις για τις κινητές μονάδες υγείας

Ολόκληρη η απόφαση

Με διαδικασίες εξπρές θα επιλεγούν 1.100 νέοι υπάλληλοι για τη στελέχωση των κινητών μονάδων υγείας (Κ.ΟΜ.Υ).

Με κοινή υπουργική απόφαση ορίστηκε η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.

Σημειώστε:

  • ΔΕ Νοσηλευτών (500 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών (500 θέσεις)
  • ΠΕ Διοικητικού (100 θέσεις)

Οι 100 διοικητικοί θα στελεχώσουν το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ.

Οι 1.000 νέοι υπάλληλοι (νοσηλευτές, οδηγοί) θα στελεχώσουν το δίκτυο για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων για πιθανά κρούσματα κορωνοϊού.

Η δαπάνη για τις νέες προσλήψεις ανέρχεται στα 5.010.000 ευρώ.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ.

Σημειώστε ακόμη, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει κατά σειρά υποβολής αίτησης χωρίς να προβλέπεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την κοινή υπουργική απόφαση.