Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 73 θέσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ζητείται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

06/04/2020 | 10:48

Την πρόσληψη 73 υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 9 Απριλίου 2020.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (7 θέσεις)
 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (6 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (12 θέσεις)
 • Εργατών (24 θέσεις)
 • ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού (4 θέσεις)
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Νοσηλευτών (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (6 θέσεις)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωλόγων (1 θέση)
 • ΤΕ Νοσηλευτών (1 θέση)
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1 θέση)
 • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνικών (1 θέση)

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.