Δημόσιο

Νέες θέσεις, άμεσα, σε οργανισμούς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

05/04/2020 | 15:24

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα δύο οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 18 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»