Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε η υποβολή ενστάσεων για την 1Ε/2019 και 2Ε/2019

Ολόκληρη η ανακοίνωση

02/04/2020 | 15:24

Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Συγκεκριμένα:

  • Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων των προκηρύξεων 1Ε/2019 και 2Ε/2019  θα υποβληθούν αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
  • Η προθεσμία υποβολής αυτών ορίζεται από 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, έως και την πάροδο της 13ης Απριλίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘επί της ουσίας’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης. Ενστάσεις που τυχόν ήδη έχουν υποβληθεί, θα ληφθούν υπόψη.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση