Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 94 προσλήψεις (Λίστα)

Ειδικότητες, προθεσμίες

02/04/2020 | 12:15

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών σε τέσσερις δήμους και φορείς της χώρας.

Συνολικά θα διατεθούν 94 θέσεις σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: