Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 266 νέες προσλήψεις σε Μουσεία, δήμους και φορείς (Λίστα)

Ειδικότητες, προθεσμίες

01/04/2020 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Εφορίες Αρχαιοτήτων, δήμους και φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 266 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εφορίες Αρχαιοτήτων

Δήμοι

Φορείς