Δημόσιο

Πυροσβεστική: Τα ''SOS'' της νέας προκήρυξης (1.300 προσλήψεις)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Αλλαγές περιλαμβάνονται στο νέο διαγωνισμό

Τα 10 σημαντικότερα σημεία του διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.300 υπαλλήλλων στην Πυροσβεστική καταγράφει, σήμερα, το workenter.gr

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Προεδρικό Διάταγμα για την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιεί ορισμένα βασικά στοιχεία της διαδικασίας, όπως αυτό της ηλικίας.

Προσοχή: Τονίζεται ότι η Πυροσβεστική στις προκηρύξεις που εκδίδει για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού συνηθίζει να δέχεται αιτήσεις μέσα σε «ασφυκτικό» χρονοδιάγραμμα, συνήθως επταήμερο. Φέτος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις Απριλίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου 2020.

Σημειώστε τα σημεία-κλειδιά της νέας προκήρυξης:

  • Καθορίζεται όριο ηλικίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό: Στην προηγούμενη προκήρυξη ήταν έως 40 ετών για όλους του υποψηφίους. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό η ηλικία ορίζεται έως 40 για τους εργάτες δασοπυρόσβεσης και 45 για τους οδηγούς
  • Στην διαδικασία συμμετέχουν μόνο απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
  • Απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
  • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία μόνο αίτηση συμμετοχής σε υπηρεσίες του σώματος για τον νομό που επιθυμούν
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο κατηγορία (Α’ ή Β’), σε αντίθεση με την προηγούμενη προκήρυξη όπου μπορούσαν να επιλέξουν και τις δύο με σειρά προτεραιότητας
  • Υποχρεωτική η άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω για υποψηφίους της κατηγορίας Β’
  • Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής
  • Υποβολή υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για τους υποψηφίους που προηγούνται στον πίνακα κατάταξης, αριθμούν ίσο με τον αριθμό των θέσεων
  • Καθορίζεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων
  • Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν με απόλυτη σαφήνεια τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.