Δημόσιο

Ανοίγει η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Στο supportemployees.yeka.gr η συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων

Ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου η διαδικασία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από την πλευρά εργοδοτών για να ενταχθούν στα μέτρα της κυβέρνησης.

Η αντίστοιχη διαδικασία από πλευράς εργαζομένων, έτσι ώστε να λάβουν τα 800 ευρώ και να καλυφθούν ασφαλιστικά, αρχίζει από αύριο 1η Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Εργασίας supportemployees.yeka.gr

Υπενθυμίζεται ότι στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έχουν αναρτηθεί νέες φόρμες υποβολής αιτήσεων με τους ενημερωμένους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

Οι εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν:

  • την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ
  • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί
  • τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή
  • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Σημειώστε:

  • Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
  • Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
  • Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται αυτόματα σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται
  • Για του εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη η οποία καλύπτεται από το κράτος και υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών
  • Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται και μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας

Διαβάστε επίσης: