Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τρεις προσλήψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αφορούν συμβάσεις ενός έτους

31/03/2020 | 09:49

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα από 3 Απριλίου έως 13 Απριλίου 2020.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1 θέση)
  • ΠΕ Οικονομικών Επιστημών (1 θέση)
  • ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα ποσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.