Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 198 νέες προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ, φορείς και ΟΤΑ - Πίνακας

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

31/03/2020 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα στον ΟΚΑΝΑ, φορείς και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 198 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΟΤΑ

Φορείς

ΟΚΑΝΑ