Δημόσιο

ΑΣΕΠ(2Κ/2020):Τα προσόντα που κρίνουν τον διορισμό (pic)

Τι πρέπει να ξέρετε για τη νέα προκήρυξη

29/03/2020 | 15:22

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 46 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καταγράψουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που κάνουν την διαφορά και είναι απαραίτητα για την πρόσληψη.

Σημειώστε: