Δημόσιο

Λοιπό επικουρικό: Εκδόθηκαν νέα αποτελέσματα - Όλα τα ονόματα

Δείτε για ποιες ειδικότητες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και φορείς

Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ατιικής εκδόθηκαν πριν από λίγες ώρες απόψε (27/3).

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Η επαγγελματική υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την εισαγωγή υποψηφίων που προσέφυγαν σε αυτήν.

Ενδεικτικό είναι το e-mail που δέχθηκε ο προϊστάμενος της weconsult κ. Ευθύμης Σαλόγιαννος:

Ανάλογα μηνύματα πραγματικού ενθουσιασμού κατέφθασαν στα προσωπικά e-mail των συμβούλων της weconsult και από δεκάδες άλλους υποψηφίους.

Σημαντικό: Όλοι οι επιτυχόντες πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 30/3 να αποστείλουν στις υπηρεσίες πρόσληψης υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής διορισμού. 

Πρέπει να δείτε:

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" τα αποτελέσματα.