Δημόσιο

Νέες προσλήψεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα

Δείτε τις ειδικότητες

27/03/2020 | 19:12

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα έξι δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • Εργάτες
  • Οδηγοί
  • Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών
  • Καθαριστές
  • Συνοδοί Απορριμματοφόρου

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: