Δημόσιο

Μόνιμες θέσεις για δημοφιλείς ειδικότητες (μέσω ΑΣΕΠ)

Ζητούνται: Κοιν. Λειτουργοί, διοικητικοί, ψυχολόγοι, πτυχιούχοι πληροφορικής – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Μόνιμο προσωπικό δημοφιλών ειδικοτήτων ζητούν φορείς του δημοσίου με τη νέα προκήρυξη μόνιμου προσωπικού.

Μεταξύ άλλων ζητούνται:

  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Ψυχολόγοι
  • Διοικητικοί
  • Πτυχιούχοι πληροφορικής

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Κ/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

Με τη νέα προκήρυξη δεν ζητείται ειδική εμπειρία για τη διεκδίκηση των θέσεων.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων, δεδομένου ότι:

  • Η εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης
  • Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία

Κάνουμε αίτηση, μένουμε σπίτι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η συμπλήρωση της αίτησης, προκειμένου ν΄ αξιοποιηθούν όλα τα προσόντα των υποψηφίων και να αποφευχθούν πιθανά λάθη

Η επαγγελματική υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult ενημερώνει ότι – τηρώντας τα πλέον αυστηρά μέτρα για την δημόσια υγεία – καταρτίζει και τις αιτήσεις των υποψηφίων για την προκήρυξη 1Κ/2020.

Αρκεί οι ενδιαφερόμενοι – απ΄ όλη την Ελλάδα - να επικοινωνήσουν έγκαιρα. Τηλεφωνήστε τώρα: 211 9555050 ή 211 9555060